Keliakia Käypä hoito -suositus

17.8.2019

Suomessa keliakiaa esiintyy noin 2 %:lla väestöstä ja diagnosoituja potilaita on 0,7 % väestöstä, mikä on suurimpia lukuja maailmassa. Keliakiaan voi sairastua missä iässä tahansa. Keliakia voi olla myös vähäoireinen, ja oireet tai löydökset saattavat paikantua ainoastaan suoliston ulkopuolelle. Oireettomuus ei myöskään sulje pois keliakiaa.

Seurannan toteutus

  • Seurannan alkuvaiheessa tulee huomioida etenkin diagnoosivaiheen oireiden ja poikkeavien löydösten korjaantuminen (laihtuminen, verikoepoikkeavuudet, vähentynyt luuntiheys, lapsilla huono kasvu ja viivästynyt murrosikä jne.)
  • Kudostransglutaminaasi- tai endomysiumvasta-aineita voidaan käyttää ruokavaliohoidon vasteen seurannassa, jos vasta-ainearvot ovat olleet suurentuneita ennen gluteenitonta ruokavaliota.
  • Diagnoosin jälkeen ensimmäinen kliininen ja serologinen seuranta suositellaan tehtävästi aikuisilla viimeistään vuoden kuluttua.
    • Jos todetaan hyvä hoitovaste, seurantaa voidaan harventaa. Myöhemmin lääkärintarkastus ja vasta-ainetutkimukset voidaan toteuttaa esimerkiksi 2–3 vuoden välein.
    • Lapsilla ja ihokeliakiassa seurantojen tiheys ja jatkoseurantapaikka arvioidaan tapauskohtaisesti erikoissairaanhoidossa.

Kopioitu Käypä Hoito suosituksesta.

Lue lisää: https://www.kaypahoito.fi/hoi08001#readmore